WEB PROGRAMCILIĞI

Bu programa, en az orta öğretim mezunu ve İşletmenlik Sertifikası olanlar veya örgün eğitim kurumalarında son beş yıl içerisinde toplam en az 60 saat temel bilgisayar eğitimini başarı ile tamamlamış olduğunu belgeleyebilenler katılabilir.

PROGRAMIN AMAÇLARI

Bilgisayar sistemi hakkında genel bilgiyi ve nesne tabanlı programlama dilini, kavramlarını, ilişkiselveri tavanı sistemlerini, kavramlarını ve Java programlama dilinin her düzey özellikleri hakkında bilgi edinmelerini,
b. Programlama kavramlarını, kurulumunu, tekniklerini, HTML (Hyper Text Markup Language) ile web sayfaları ve siteler oluşturabilmelerini,
c. Laboratuar uygulamaları grup çalışmaları ile kursiyerlerin kendi aralarında iş birliği yapmalarını,
d. Uygun yerlerde Java Script ve DHTML (DynamicHyper Text Markup Language) ile Java Dilinin paketleme ve arayüz özelliklerini kullanmalarını,
e. SQL (Structured Query Language) Server kullanarak veri tabanı programlamayı ve Java programlama dilinin ileri düzey özelliklerini gerçekleştirmelerini,
f. Birlikte çalışmayı ve takım olarak hareket etmeyi, güncel olarak bilgi teknolojilerindeki yenilikleri takip etmeyi kendilerini sürekli olarak geliştirmeyi alışkanlık haline getirmelerini,
g. Bilgi Teknolojileri alanında yapılan araştırma çalışmalarını ve gelişmelerini izlemekten zevk almalarını,
h. İleri düzey web programlarını, uygulama yazılımlarını ve veritabanı uygulamalarını geliştirebilecek programcılar yetiştirilmesini amaçlamaktadır.

PROGRAMIN UYGULANMASIYLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR

Programı tamamlayanlar, programcılık mantığını Temel Internet Programlama Dillerini (HTML, DHTML, Java Script) öğrenerek web tasarımı yapabilme yeteneği, Java ile yazılım geliştirme bilgi ve becerisi kazanacaklardır.
Özellikle son yıllarda ABD, Japonya gibi ülkelerde ve AB ülkelerinde bilgi toplumu çalışmaları önem ve hız kazanmıştır. Böyle bir toplumda bilgi teknolojileri ve özellikle yazılım sektörü hızla gelişmekte ve insanlara yeni iş olanakları sağlanmaktadır. Bu sektör Hindistan, İrlanda ve İsrail’deki gibi ülkelerin gelir kalemleri arasında oldukça önemli bir yer tutmaktadır. Türkiye olarak yazılım alanında gelişebilme potansiyelimiz vardır.
Bu program: programlama mantığı geliştirerek C ile kodlama, HTML (Hyper Text Markup Language), DHTML (Dynamic Hyper Text Markup Language) ve Java Script dillerini kullanarak dinamik web sayfaları oluşturabilme, Dreamweaver görsel tasarım aracını kullanarak web sitesi tasarlama konularını içermektedir. Ayrıca tamamen nesne tabanlı ve platform bağımsız olan Java programlama diliyle internet üzerinde çalışabilecek Applet uygulamaları ve kullanıcı grafik ara yüzü tasarımı yaparak kendi başına çalışabilen Java uygulamaları geliştirebilme, ilişkisel veri tavanı kavramlarını SQL 2000 sunucusunu kullanarak gerçekleştirebilme, Java platformunun gelişmiş özellilerinden faydalanarak veri tabanı içeren uygulamalar geliştirme konularını da içermektedir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *