UE Standartları

Uzaktan Eğitimde üretilen her uzaktan eğitim dersinin bir standardı olması gereklidir. Gelişen teknoloji doğrultusunda bir çok kurum uzaktan eğitim yapmak istemektedir. Yapılacak olan eğitimler bir standart dahilinde üretilmezse kısa bir süre sonra kaosa dönüşmemesi için bir kurum tarafından standartlaştırılması için gerekli önergelerin hazırlanarak yapılan eğitimlerin bu doğrultuda hazırlanıp hazırlanmadığının kontrol edilmesi gereklidir.

Uzaktan Eğitimde eğitim içeriği ile eğitim yönetimi bir birinden bağımsız yapılar olarak entegre çalışan modüllerle uzaktan eğitim sistemi oluşmaktadır. Eğitim yönetim sisteminde uzaktan eğitim ve öğrenci paneli olarak iki bölümden oluşmalıdır.

Eğitim standartları için dünya üzerinden çalışan bir çok kuruluş ve geliştirdikleri bir çok standart bulunmaktadır;

 • Chickering and Gamson (1987)
 • WICHE komisyonu (1995)
 • AFT (2000)
 • IHEP (2000)
 • Sloan Consortium (2002)
 • Maryland Online (2003)
 • SREB ve NACOL (2006)

Doğru geliştirilmiş olan bir uzaktan eğitim materyali aşağıdaki başlıkların tümünü kapsaması gereklidir.

 • altyapı,
 • içerik,
 • teknoloji,
 • öğrenme kaynakları,
 • ölçme ve değerlendirme,
 • ders geliştirme,
 • öğrenci destek,
 • öğretim elemanı destek,
 • öğretim tasarımı,
 • öğrenci hizmetleri,
 • öğrenen etkileşimi,
 • erişebilirlik,
 • öğrenme çıktılarının değerlendirilmesi,
 • diğer kurumlar ile işbirliği,
 • kurumsal destek,
 • finans yönetimi,
 • yönetim yükümlülükleri,
 • program değerlendirme

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *