TS 18001 (OHSAS 18001)

EĞİTİMİN AMACI :
İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi kurma ve uygulama çalışmalarında bulunan kuruluşlarda çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği yönetim sistemi hakkında temel bilgilendirmesini sağlamak
EĞİTİMİN İÇERİĞİ:
 İş Sağlığı ve Güvenliğinde Proaktif Yaklaşım
 İş sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ve Uygulamalarının Tarihçesi
 İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili Tanımlar
 İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri
 Risk Değerlendirme Prosesi
 Acil Durum Planları
 OHSAS 18001 standartının Detaylı Anlatımı
 Atıf Yapılan Standartlar ve Dökümanlar
 Terimler ve Tanımlar
 İSG Yönetim Sistemi Şartları – Genel Şartlar
 İSG Politikası
 Planlama
 Uygulama ve İşletme
 Kontrol ve Düzeltici Faaliyetler
 Yönetimin Gözden Geçirmesi
 TS18001’i, TS EN14001 ve TS EN ISO 9001 ile Eşleştirme
 OHSAS 18001 Standartının Döküman Yapısı

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *