STRATEJİK MARKA YÖNETİMİ

Programın Amacı :

Çağdaş anlamda ürünlerin markalanması ve marka adı kullanımına ise 19. yy. sonlarına doğru başlanmıştır. Üreticiler, farklılaşma amacıyla ürünlerine ad vererek, koruma için patent almışlar ve reklamı kullanarak toptancı ve perakendecilerin üstünde müşterileri ile doğrudan iletişim kurmuşlardır. Üreticilerin bu yöndeki çabaları, marka yaratmanın doğuşu olarak değerlendirilmektedir. Marka, bu gelişim sürecinde ürünü niteleyen, tanımlayan bir isim, terim, sembol ya da tüm bunların bileşimi olarak ürünü diğer ürünlerden ayıran bir karakter olarak tanımlanır. Üreticilerin güçlenmesi ile ürünlerin markalama süreci başlamış ve marka adı ile birlikte logo ve görsel semboller ürünlerin farlılaştırılmasında temel bir araç haline gelmiştir.

Programın İçeriği :

  • Markanın tanımlanması
  • Marka farkındalığı
  • Marka çağrışımları
  • Marka sadakati
  • Marka imajı
  • Marka kişiliği
  • Marka yönetimi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *