RİSK DEĞERLENDİRME

EĞİTİMİN AMACI :
İş güvenliği ile ilgili konularda bilgi seviyesini sürekli geliştirmek isteyenler ile iş güvenliği uzmanı olmak isteyenler için genel tehlikelerin belirlenmesi, risk değerlendirilmesi, dercelendirilmesi, risk analiz metodlarına ilişkin bilgilendirme gerçekleştirilmek
EĞİTİMİN İÇERİĞİ:
 İş Kazalarının nedenleri
 Bir zorunluluk olarak risk değerlendirmesi, Genel Mevzuat, Proaktif Yaklaşım
 Risk Değerlendirmede Temel Kavramlar
– Tehlike ve risklerin belirlenmesi
– Risk Değerlendirmenin faydaları
 Risk değerlendirme ve Risk Analizi
– Risk Analiz Teknikleri (Kalitatif ve Kantitatif Yöntemler)
– Risk Analiz Tekniklerinin Karşılaştırılması
– Uygun Risk Analiz Tekniğinin Seçilmesi
– Risk Analiz Örnekleri
– Risk Değerlendirme Tabloları
– Risk Değerlendirme Sonuçlarının Yorumlanması
 Risk Kontrol Yöntemleri
 Uygulamalı Risk Değerlendirme Çalışmaları

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *