Kariyer Merkezi PCA

UEF olarak üniversitelerimiz bünyesinde yer alan kariyer merkezleri arcılığıyla öğrencileri eğitiyor mesleklerinde kariyer yapmalarını kolaylaştırıyoruz. Global piyasa olarak yapılan ihtiyaç analiz çalışmalarına başlandı.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *