İNSAN KAYNAKLARI

 Rekabetçi ve etkin süreç yönetimi için öncelikli olan entellektüel sermaye olarak kabul edilen insan kaynağı (HR) yönetiminde doğru stratejiler oluşturmak günümüz başarılı firmalarının ortak özelliğidir, doğru insan kaynakları politikaları ekseninde işletme stratejilerini oluşturmak kurumsal firmaların temel özellikleridir. İşletmeler bu nedenle artık çalışanlarına yaptıkları yatırımın en değerli yatırım olduğunun da bilincindedir. İnsan Kaynakları departmanları, personel yönetiminden farklılıklar göstermektedir. Özlük işleri ve bordrolamadan oluşan personel yönetimi yerini artık işe alım bilinci, iş analizlerinin önemi, norm kadro ve yetenek yönetiminin verimliliğin temeli olduğunun farkına varmış özel yetkinliklerle bezenmiş uzmanların yer aldığı İnsan Kaynakları yönetimine bırakmıştır. Bu program işe alım yerleştirme teknikleri, performans yönetimi, ücret, eğitim, kariyer yönetimi, özlük işleri, bordrolama ve iş kanunu kapsayan uygulamalı eğitim sürecine sahiptir. Program insan kaynakları uzmanı nasıl olurum ve hangi becerilere ihtiyacım var sorusuna en etkin cevabı verecek bilgileri içeren, eğitim İK uzmanlık süreçlerinde temelden uygulama uzmanlığına kadar tüm aşamaları eksiksiz anlatan ik eğitimidir. İnsan Kaynakları eğitiminde şirketlerin insan kaynakları departmanın da çalışan ya da insan kaynakları alanında kariyer yaparak İnsan Kaynakları yöneticisi olmayı hedefleyen kişilere yöneliktir. Katılımcılar eğitim sonunda tüm süreçlerin mantığını kavrayarak, uygulayacakları bir seviyeye geleceklerdir.
UEF Onaylı İnsan Kaynakları Yönetimi Uzmanlık Eğitimi, (HRM) kurumsal firmaların insan kaynakları uzmanlığına sahip firmaların İK departmanlarında çalışmış, en temelden en üst seviyeye kadar tüm uygulamalarda bulunmuş, sektörel deneyimi olan profesyonel eğitmenler tarafından sunulmaktadır. Eğitim tamamen uygulamalı olarak anlatılmakla birlikte katılımcılara gerek eğitim esnasında gerekse eğitim sonunda birebir uygulamalar yaptırılarak insan kaynaklarının tüm süreçlerine hâkim olmaları sağlanmaktadır. Firmalar artık çalışanlarına yaptıkları yatırımın en değerli yatırım olduğunun da bilincindedir. İnsan Kaynakları departmanları, personel yönetiminden farklılıklar göstermektedir. Özlük işleri ve Bordrolamadan oluşan personel yönetimi yerini artık işe alım bilinci, iş analizlerinin önemi, norm kadro ve yetenek yönetiminin verimliliğin temeli olduğunun farkına varmış özel yetkinliklerle bezenmiş uzmanların yer aldığı insan kaynakları yönetimine bırakmıştır. Günümüzde insan kaynakları fonksiyonları içinde yer alan işe alma, geliştirme, eğitim, performans değerlendirme, ücret ve kariyer yönetimi gibi temel fonksiyonların yanı sıra çalışan memnuniyeti, dijital ve sosyal paylaşımın İnsan Kaynakları üzerinde etkisi de önem kazanmaktadır. Bu nedenle işletmelerde mutluluk yönetimi, çalışan memnuniyeti ve işveren markası olmak İnsan Kaynakları fonksiyonları içinde yerini almakta ve yeni stretijileri zorunlu kılmaktadır.

Eğitim programı işe alım yerleştirme teknikleri, performans yönetimi, ücret, eğitim, kariyer yönetimi, özlük işleri, bordrolama ve iş kanunu kapsayan uygulamalı eğitim sürecine sahiptir. Çalışan genç profili yöneten genç insan kaynakları uzmanları yeni bakış açılarının ve güncel yaklaşımların insan kaynakları yönetiminde çok önemli olduğunu algılamaları nedeni ile eğitmenlerimiz uzmanlık eğitimini güncel örneklerle ve uygulama atölyeleri ile zenginleştirmişlerdir.

Program; İnsan Kaynakları uzmanı nasıl olurum ve hangi becerilere ihtiyacım var sorusuna en etkin cevabı verecek bilgileri içeren, insan kaynakları uzmanlık süreçlerinde temelden uygulama uzmanlığına kadar tüm aşamaları eksiksiz kapsamaktadır. İnsan kaynakları eğitiminde (HR) şirketlerin insan kaynakları departmanın da çalışan ya da insan kaynakları alanında kariyer yaparak insan kaynakları yöneticisi olmayı hedefleyen kişilere yöneliktir. Katılımcılar eğitim sonunda tüm süreçlerin mantığını kavrayarak, uygulayacakları bir seviyeye geleceklerdir.

KİMLER KATILMALI

  • İnsan Kaynakları Yöneticileri,
  • İnsan Kaynakları Uzmanları,
  • Personel Müdürleri ve Personel İşleri Görevlileri,
  • Sektör Değişikliği Yapmak İsteyen Tüm Çalışanlar
  • İnsan Kaynakları alanında çalışmak isteyen tüm Öğrenci ve Yeni Mezunlar,
  • Firma Sahipleri ve Ortakları ile Yeni Girişimciler.

EĞİTİM İÇERİĞİ

1. İNSAN KAYNAKLARINA GİRİŞ

2. STRATEJİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

3. KURUMSAL DEĞERLER İLKELER VE İNSAN KAYNAKLARI

4. İNSAN GÜCÜNÜN PLANLANMASI ve İŞ ANALİZİ

5. İŞE ALIM, SEÇME VE YERLEŞTİRME SÜRECİ

6. ÜCRET YÖNETİM SİSTEMİ

7. PERFORMANS YÖNETİMİ

8.KARİYER YÖNETİMİ VE GELİŞTİRME

9. EĞİTİM VE GELİŞTİRME SÜREÇLERİ

10. MOTİVASYON, ÖDÜL-ÖNERİ SİSTEMLERİ

11. İNSAN KAYNAKLARI BİLGİ İŞLEM PROGRAMLARI VE RAPORLAMA

12. İNSAN KAYNAKLARINDA KALİTE SÜRECİ

13. PERSONEL ÖZLÜK İŞLERİ VE BORDROLAMA UYGULAMALARI

14.İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ

15.İŞ HUKUKU UYGULAMALARI

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *