AB PROJE YÖNETİMİ

Programın Amacı :

AB Proje Yönetimi Eğitimi ile katılımcıların Avrupa Komisyonu tarafından belirlenen proje teklifi hazırlama formatı olan “Proje Döngüsü Yönetimi” ni kavrayıp, AB Hibe Programları konularında eğitilmeleri amaçlanmaktadır. Eğitim sonunda katılımcılar kendi projelerini AB formatlarına uygun şekilde sunabileceklerdir. Etkileşimli yöntemlerle desteklenen eğitim programlarımız, kuram ve uygulamadan gelen bilgi ile hazırlanmış uygulamalı dersler, seminerler ve çalıştaylar şeklinde düzenlenmektedir. Eğitim Programımızın sonunda alacağınız UEF Sertifika sizlere iş yaşamınızda çok önemli kapılar açacaktır.

Programın İçeriği :

 • AB Mali Yardımları
 • Temel kavramlar
 • Proje kavramı
 • Hibe Programları, Hibe Veren Kuruluşlar, Teklif Çağrılarını Takip Etme Yöntemleri
 • AB Proje Döngüsü Yönetimi
 • Mevcut Durum Analizi (Paydaş Analizi, Sorun Analizi, Hedef Analizi, Strateji Analizi (Uygulamalı))
 • Planlama (Mantıksal Çerçeve Analizi Matrisi, Faaliyet Planlama, Kaynak Planlama)
 • Uygulama (İzleme, Varsayım güncelleme (risk yönetimi), gösterge kullanımı, faaliyet planı ile sonuçların uyumu, bütçe faaliyet uygunluğu )
 • Değerlendirme
 • Proje Döngüsü Yönetimi Devam ve Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı (uygulamalı)
 • Faaliyet ve Bütçe Planlama (uygulamalı)
 • Proje Başvuru Dokümanı Bölümleri İnceleme
 • Analiz ve Planlama Aşamaların Başvuru Formuna Entegrasyonu

Uygulamalı Proje Hazırlama Kimler Katılabilir :

 • En az lise mezunu herkes
 • AB Proje Yönetimi konusundaki eğitim ve bilgilerini sertifikalandırmak isteyenler
 • Üniversitelerin lisans, master ve doktora öğrencileri,
 • Üniversiteden yeni mezun olmuş ve AB Projeleri alanında uzmanlaşmak isteyenler.
 • Şirketlerin AB Proje birimlerinde çalışan ve kendilerini proje hazırlama konusunda geliştirmek isteyenler
 • İş adamları,kamu çalışanları,öğretim görevlileri,vakıf ve dernek yöneticileri…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *